Hortonin neuralgia potilasohje

Hortonin neuralgia - sarjoittainen päänsärky ja sen hallinta: potilasopas

Martikainen, Mika; (2022)

https://www.theseus.fi/handle/10024/782261


Marraskuussa 2022 Theseus-tietokannassa julkaistiin sairaanhoitaja Mika Martikaisen opinnäytetyö "Hortonin neuralgia - sarjoittainen päänsärky ja sen hallinta". Opinnäytetyön tavoitteena on kertoa, millainen sairaus on Hortonin neuralgia, kuinka sitä hoidetaan sekä esitellä sairastuneen käytössä olevia sosiaalisen tuen kanavia. Opinnäytetyön tuotoksena valmistui kaksipuoleinen A4-kokoinen opaslehtinen, joka kertoo millainen sairaus Hortonin neuralgia on, kuinka sairautta hoidetaan ja millaista tukea potilaalla on käytössään.

Hortonin neuralgia on kivulias ja rajoittava päänsärkysairaus, jonka hoidon oleellinen osa on sairauden hallinta ja hallinnan tunteen saavuttaminen jo varhaisessa vaiheessa. Opas tarjoaa keinoja sairauden hallintaan, helpottaa toimivan hoitomuodon löytämistä ja esittelee tiiviisti suomalaiset sosiaalisen tuen kanavat. Lisäksi se sisältää oireseurantaa ja hoitoa helpottavan päänsärkypäiväkirjan.

Potilasoppaita toimitetaan sairaaloiden OLKA-pisteille. Jos oman paikkakuntasi OLKA-pisteeltä ei opasta vielä löydy, pyytä heitä tilaamaan niitä yhdistykseltä. OLKA-pisteet löydät täältä.